Statybos ir generalinės rangos ekspertai

Kokybės politika

UAB „KAMINTOS“ pagrindiniai tikslai: atitikti kokybei keliamus reikalavimus, tenkinti vartotojų poreikius ir išlaikyti aukštą poziciją Lietuvos statybų rinkoje.

Kokybės gerinimas – tai procesas be pabaigos.
Įgyvendindami gaminamų produktų ir paslaugų kokybės tikslus siekiame, kad jie atitiktų aukščiausio lygio pasauliniams standartams. Nuolatinė vartotojų poreikių analizė, modernių technologijų pokyčių taikymas ir šiuolaikinė logistika – tai mūsų veiklos rezultatų kokybės garantas.

Kokybės politikos įgyvendinimui bendrovės vadovybė įsipareigoja suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Bendrovėje dirba apie 256 darbuotojai: administracijos specialistai, statybos vadovai, statybininkai ir kitų profesijų atstovai. Visi statybos vadovai turi Statybos produkcijos sertifikavimo centro, kai kurie – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, atestacijas. Investicijos į pažangias technologijas ir įrangą pasiteisina tik tada, kai jas valdo aukštos kvalifikacijos, kūrybingi, profesionalūs ir patikimi darbuotojai, todėl įmonės specialistams sudaromos sąlygos gilinti teorines bei praktines žinias kursuose, seminaruose ir konferencijose. Daug dėmesio skiriama profesinių įgūdžių tobulinimui logistikos, klientų aptarnavimo, projektų ir bendrovės išteklių valdymo srityse.

Bendrovėje yra įdiegta ir taikoma tarptautinė kokybės vadybos sistema ISO 9001:2015, aplinkos vadybos sistema ISO 14001:2015, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS-OHSAS 18001:2007.

Kokybės politika bus kasmet peržiūrima, įvertinant laikmečio pokyčius ir reikalavimus.