Gyvenamoji
statyba

Komercinė
statyba

Paveldo
tvarkybos
darbai

Pramoninė
statyba

Visuomeninė
statyba

KAM administraciniai pastatai

Atlikti rekonstrukcijos darbai (bendrieji ir specialieji statybos darbai), KAM administracinis pastatas Totorių g.25, Totorių g.27, Vilniuje. Pastato plotas - 758m2, tūris -4200 m3.