Gyvenamoji
statyba

Komercinė
statyba

Paveldo
tvarkybos
darbai

Pramoninė
statyba

Visuomeninė
statyba

Vytauto Didžiojo karo muziejus Kaune

Vytauto Didžiojo Karo muziejaus pastatas yra brandžiausias tarpukario architektūrą reprezentuojantis kūrinys, įrašytas į nekilnojamų kultūros vertybių registrą. Atliktos ne tik muziejaus pastato rekonstrukcijos, bet ir interjero bei fasado restauracijos darbai, išsaugant autentiškus vertinguosius elementus. Muziejuje instaliuota nauja ekspozicinė įranga. Pastato plotas - 2596,31 m2, tūris -17300 m3.