Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Darbų sauga ir darni aplinka

Bendrovėje įdiegta ir taikoma tarptautinė kokybės vadybos sistema ISO 9001:2015, aplinkos vadybos sistema ISO 14001:2015, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS-OHSAS 18001:2007. Vadovaudamiesi šiais standartais bendrovės vadovybė siekia: